Hem Utbildningar Föreläsningar Coaching Klassmentor Kontakta oss
klassmentor.jpg
unnamed.jpg

MENTOR INOM SKOLA

Klassmentor inom grundskolan

Att vara klassmentor innebär att du som vuxen delar med dig av dina erfarenheter och ditt kunnande till elerver. Du ska finnas till hands för att stötta, uppmuntra och inspirera barnen. Grundidén är att stärka närvaron av vuxna personer i skolan med olika bakgrunder som kan förmedla sin erfarenhet och stöd.

Klassmentorerna fungerar som extra hjälp och med sina olika bakgrunder kan de stödja skolan och dess lärande och utveckling på ett praktiskt och stimulerande sätt.

Vi som är en ideell förening arbetar för att eleverna ska ha tillgång till entuiastiska och lämpade vuxna i skolmiljön. Genom att bli samarbetsskola får eleverna en mentor som syftar till att stärka barnens självkänsla och ge dem extra stöd, uppmuntran och bekräftelse.

Vad är en klassmentor

Klassmentor fungerar som ett socialt stöd för barnen och konkurrerar inte med skolans befintliga personal. Arbetsuppgifterna sätts ihop tillsammans med skolledningen.

Därför kan åtagandena skilja sig från skola till skola.

Mentorn kan finnas med som extra resurs på lektionen, i biblioteket och i matbespisningen. Finnas med på raster, möta skolskjutsen, ha tillsynsroller i skolkaféet och i datasalen mm.

En mentor kan verka i en klass under en tid.  En klassmentor besöker klassen regelbundet och delar med sig av erfarenheter gällande yrkesliv och arbetsmarknad till eleverna i klassen. Genom regelbundna kontakter skapas en relation mellan mentor och klass vilket skapar förtroende och ger möjlighet till stöd både för elever och lärare.

Kontakta oss, så berättar vi mer..

Nyheter

2016/08/23 Klassmentor inom skola

Vår satsning på mentorskap inom skola fortsätter. Hör gärna av er om just er skola är intresserade av att få besök av en klassmentor.

 

2016/08/07 Nya kurser inom ledarskap

Våra Ledarskapsutbildningar har nu utökats med nya påbyggnadsmoduler:

Påbyggnadsmodul 5: Effektiv förändringsledning

Påbyggnadsmodul 6. Att leda andra chefer

Påbyggnadsmodul 7: Coachande ledarskap

Se vidare under Företagsutbildningar..

 

2016/07/12 Nytt utseende på vår webbsida

Vi har nu ett förnyat utseende på vår webbsida. Hoppas ni gillar den!

Sökning

Ange sökord