Hem Utbildningar Föreläsningar Coaching Klassmentor Kontakta oss
unnamed.jpg

ORGANISATIONSUTVECKLING

Basmodul A. Organisationsutveckling (kod: BOA)

Organisations- och verksamhetsutveckling kräver emellanåt nya infallsvinklar, objektiv syn, extern kompetens och ibland helt enkelt kapacitet att utveckla verksamheten.

Utbildningens innehåll: Kultur och struktur, strategier som leder till engagemang, ansvarstagande och förbättrade prestationer inom organisation; Inspiration till att leda förändringar som skapar konkreta resultat för alla berörda intressenter; Analysera och beskriva skillnader och likheter mellan; förändringar som syftar till att utveckla organisationens inneboende kultur och förmågor, förändringar som uppkommer t ex vid sammanslagningar och uppköp samt förändringar som konceptdrivna förändringar ( t ex Lean Production, TQM och Learning Organization); Beskriva ett antal existerande förändringskoncept  t ex Lean Production, Total Quality Management, Balance Score Card, och Learning Organization.

Syfter med denna kurs år att ge en överblick av teorier och metoder inom området organisationsutveckling och förändringsledning. Kursen behandlar teoretiska perspektiv, modeller och teorier vilka kan vara till stöd för att analysera, initiera och driva mindre såväl som större förändringsprojekt både inom företag/förvaltning men också i interorganisatoriska strukturer.

Inga förkunskaper krävs.

Nyheter

2016/08/23 Klassmentor inom skola

Vår satsning på mentorskap inom skola fortsätter. Hör gärna av er om just er skola är intresserade av att få besök av en klassmentor.

 

2016/08/07 Nya kurser inom ledarskap

Våra Ledarskapsutbildningar har nu utökats med nya påbyggnadsmoduler:

Påbyggnadsmodul 5: Effektiv förändringsledning

Påbyggnadsmodul 6. Att leda andra chefer

Påbyggnadsmodul 7: Coachande ledarskap

Se vidare under Företagsutbildningar..

 

2016/07/12 Nytt utseende på vår webbsida

Vi har nu ett förnyat utseende på vår webbsida. Hoppas ni gillar den!

Sökning

Ange sökord